UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA CUDZOZIEMCÓW

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców przebywających na terenie Polski. Dla osób w każdym wieku, bez względu na status.

Aprobowane przez urzędy wojewódzkie oraz instytucje wydające wizy i karty pobytu. Polisa spełnia wymagania narzucone przez UE.

Najkorzystniejszy zakres w najniższej cenie na rynku. Refundacja  leczenia z Sumą ubezpieczenia 30 000 EUR.

Możliwość zakupu online oraz w biurze stacjonarnym.

Wszystkie dostępne formy płatności są 100% bezpieczne. Możesz uzyskać polisę na maila lub odebrać ją w placówce.

About Us
Niezbędna ochrona do uzyskania zgody na pobyt

Unia Europejska wymaga posiadania ubezpieczenia kosztów leczenia na wszystkich obcokrajowców chcących podróżować lub pracować na terenie Unii Europejskiej. Każdy kto ubiega się o wizę lub kartę pobytu,  zobowiązany jest wykupić ochronę ubezpieczeniową na cały okres swojego pobytu na terenie UE z SU min. 30000 euro.

30 000 EUR na koszty leczenia
na terenie Polski

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców – dlaczego warto je kupić w Schengen Insurance?

Każdy obcokrajowiec, przyjeżdzający do Polski lub jakiegokolwiek innego państwa, należącego do Strefy Schengen, powinien nabyć ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca. Dlaczego? Przede wszystkim po to, by zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa podczas przebywania poza terytorium własnego kraju.

Jeśli zdecydujesz się na zakup ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców w naszym serwisie Schengen Insurance, możesz liczyć na bardzo przystępne ceny. Składki zaczynają się już od 30 zł – to naprawdę korzystna oferta!

Ponadto zakup polisy ubezpieczeniowej dla cudzoziemca online jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Wszystkie formalności załatwisz przez Internet w zaledwie kilka minut. Nasz serwis umożliwia wykupienie ubezpieczenia bez wychodzenia z domu i bez konieczności odwiedzania stacjonarnych oddziałów firm ubezpieczeniowych!

Chcemy również dodać, że zakup polisy ubezpieczeniowej cudzoziemca w Schengen Insurance jest w pełni bezpieczny. Dbamy o poufność danych naszych klientów, dlatego podlegają one szczególnej ochronie. Jako licencjonowani agenci ubezpieczeniowi z wieloletnim doświadczeniem możemy zagwarantować Ci wysokie bezpieczeństwo, które jest dla nas absolutnie najważniejsze. 

Jak dobrać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

To Ty decydujesz, co będzie obejmowało Twoje ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowca. Przede wszystkim wybierasz, jaki okres (w miesiącach) ma obejmować polisa oraz określasz, jaka ma być suma ubezpieczenia. Ponadto możesz ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Naszym klientom oferujemy również opcję rozszerzenia ubezpieczenia cudzoziemca pracującego w Polsce o zdarzenia powstałe w związku z pracą w zawodzie o zwiększonym stopniu ryzyka. Oprócz tego istnieje również opcja rozszerzenia polisy o zdarzenia powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych.

Skonfiguruj prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadało Twoim potrzebom i oczekiwaniom! 

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców?

Warto zacząć od tego, że ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowców przeznaczone jest dla osób, które nie są objęte publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach NFZ. Oznacza to, że jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Polski lub innych krajach Strefy Schengen, a nie są objęci publicznym ubezpieczeniem. Obejmuje zarówno ubezpieczenie dla studenta obcokrajowca, dla cudzoziemca pracującego w Polsce i Strefie Schengen oraz dla gości zagranicznych.

Polisa ubezpieczeniowa dla cudzoziemca (w zależności od wybranego wariantu) pokrywa koszty m.in.:

 • badań niezbędnych do diagnozy oraz dalszego procesu leczenia,
 • udzielenia pomocy lekarskiej,
 • pobytu w szpitalu,
 • leczenia stomatologicznego w ostrych stanach bólowych,
 • przepisanych leków,
 • transportu medycznego,
 • transportu do kraju stałego zamieszkania,
 • transportu zwłok do kraju stałego zamieszkania.

Gdzie działa ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemca?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca działa na całym terytorium Strefy Schengen i pokrywa koszty leczenia nagłych chorób lub tych powstałych w wyniku wypadku. Ubezpieczenie pokrywa organizację, jak i koszty leczenia cudzoziemców w Stefie Schengen, z wyłączeniem kraju stałego zamieszkania osoby ubezpieczonej. Co więcej, oferujemy również ubezpieczenie zdrowotne dla karty pobytu, które będzie idealnym rozwiązaniem dla osób spoza Strefy Schengen. Oprócz tego nasza oferta obejmuje ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców do wizy krajowej. Cudzoziemcy ubiegający się o wizę krajową D, która umożliwia im przebywanie na terenie kraju powyżej 90 dni oraz na obszarze Strefy Schengen przez 90 dni w okresie 180 dni, muszą bowiem posiadać ubezpieczenie zdrowotne do wizy krajowej D. Wybierz ubezpieczenie do wizy w Schengen Insurance!

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca? 

Otóż koszt ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemca zależy od szeregu czynników, do których zalicza się m.in. zakres ubezpieczenia, cel podróży, sumę ubezpieczenia, okres odpowiedzialności, wieku Ubezpieczonego, a także liczbę Ubezpieczonych. 

Warto również dodać, że wysokość składki oblicza się za czas trwania odpowiedzialności na podstawie taryfy składek, które obowiązują w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia dla cudzoziemca. Co istotne, składka za ubezpieczenie w przypadku osób fizycznych jest opłacana jednorazowo, natomiast w przypadku osób prawnych dopuszcza się płatność składki również w dwóch lub czterech ratach. 

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców – jaka jest minimalna kwota?

Cudzoziemiec, który przekracza granicę Polski na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu dla cudzoziemców, ponieważ nie rozpoczął jeszcze pracy w Polsce lub nie jest członkiem rodziny osoby pracującej w Polsce, ma obowiązek posiadania ubezpieczenia medycznego dla cudzoziemców o minimalnej kwocie ubezpieczenia, wynoszącej 30 000 euro.

Ubezpieczenie dla cudzoziemców musi być ważne do dnia uzyskania przez niego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego ewentualne wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu w Polsce, w związku z:

 • koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych,
 • pilną pomocy medycznej,
 • nagłym leczeniem szpitalnym,
 • śmiercią.

Co ważne, wspomniana kwota 30 000 euro nie oznacza ceny ubezpieczenia medycznego dla cudzoziemców. Jest to natomiast maksymalna wartość świadczeń opieki zdrowotnej, jakie cudzoziemiec może otrzymać. Koszt uzyskania ubezpieczenia jest znacznie niższy.

Jak utrzymać status ubezpieczonego, wykupując ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski powinien przez cały czas posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców. Warto pamiętać, że nie chodzi tu wyłącznie o potencjalne wypadki i konieczność podjęcia leczenia, ale również o ustawowy obowiązek, który cudzoziemiec musi spełniać. W związku z tym, wjeżdżający na terytorium RP cudzoziemiec ma obowiązek zadbać o wykupienie podróżnego ubezpieczenia medycznego dla cudzoziemców.

Jak utrzymać status ubezpieczonego, wykupując ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca? 

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski powinien przez cały czas posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców. Warto pamiętać, że nie chodzi tu wyłącznie o potencjalne wypadki i konieczność podjęcia leczenia, ale również o ustawowy obowiązek, który cudzoziemiec musi spełniać. W związku z tym, wjeżdżający na terytorium RP cudzoziemiec ma obowiązek zadbać o wykupienie podróżnego ubezpieczenia medycznego dla cudzoziemców. 

Jak krok po kroku wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Schengen Insurance?

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców w Schengen Insurance wykupisz online w dosłownie kilka minut? Jak to zrobić krok po kroku? Podpowiadamy!

 1. Wybierz, komu chcesz wykupić ubezpieczenie dla cudzoziemca: sobie czy innej osobie.
 2. Wypełnij informacje o prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym dla cudzoziemca, podając:
  a) datę urodzenia osoby ubezpieczanej,
  b) dzień, od którego ma obowiązywać ubezpieczenie,
  c) czas trwania ubezpieczenia (w miesiącach),
  d) sumę ubezpieczenia.
 3. Jeśli interesują Cię opcje dodatkowe, zaznacz, czy chcesz posiadać ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców od nieszczęśliwych wypadków oraz/lub od odpowiedzialności cywilnej i wybierz jego kwotę.
 4. Możesz dodatkowo rozszerzyć ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców o zdarzenia powstałe w związku z pracą w zawodzie o zwiększonym stopniu ryzyka oraz/lub o zdarzenia powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych i wodnych.
 5. Po wypełnieniu poniższych pól na ekranie pojawi się wysokość Twojej składki ubezpieczenia dla cudzoziemców.
 6. Teraz wypełnij formularz, podając dane osoby ubezpieczanej, takie jak:
  a) płeć,
  b) obywatelstwo,
  c) imię i nazwisko,
  d) posiadany dokument tożsamości,
  e) numer dokumentu,
  f) data urodzenia,
  g) PESEL
 7. W następnym kroku uzupełnij informacje dotyczące miejsca stałego zamieszkania osoby ubezpieczanej, podając:
  a) kraj,
  b) kod pocztowy,
  c) pocztę,
  d) miasto,
  e) przedrostek adresu,
  f) ulicę,
  g) numer domu,
  h) numer mieszkania.
 8. Następnie podaj także dane do kontaktu z osobą ubezpieczoną, czyli numer telefonu oraz adres e-mail.
 9. Na koniec wyraź niezbędne zgody oraz zaakceptuj regulamin.
 10. Teraz możesz przejść do płatności.
 11. Po opłaceniu polisę ubezpieczeniową dla cudzoziemca otrzymasz na podany adres e-mail.

Jak zgłosić szkodę i otrzymać pomoc mając wykupione ubezpieczenie dla cudzoziemca?

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego masz obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Schengen Insurance, nie później niż w ciągu 14 dni od zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego lub uzyskania o nim informacji. Jeśli wskutek tego zdarzenia ubezpieczeniowego nie będziesz w stanie tego zrobić, wówczas masz obowiązek powiadomić nas o tym w terminie 14 dni od ustąpienia przyczyny niezgłoszenia szkody.

Ponadto masz obowiązek dostarczyć nam:

 • wypełniony formularz zgłoszenia szkody,
 • inne dokumenty wskazane w trakcie likwidacji szkody, niezbędne do ustalenia zasadności roszczeń i wysokości świadczenia lub odszkodowania.

Schengen Insurance zobowiązuje się spełnić świadczenie lub wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. Świadczenie lub odszkodowanie z tytułu zawartej umowy wypłacane jest Ubezpieczonemu, Uprawnionemu, osobie upoważnionej lub, w razie refundacji kosztów, osobie, która te koszty poniosła.