Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że pobyt w Polsce osoby, które na stałe zamieszkuje obszar kraju, który nie należy do strefy Schengen wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniego ubezpieczenia medycznego. I co istotne, obcokrajowcy przybywający do naszego kraju powinni być objęci wspomnianym powyżej ubezpieczeniem przez cały okres swojego pobytu na terenie Polski. O turystycznym ubezpieczeniu zdrowotnym na czas pobytu na terenie Polski powinni pamiętać również zagraniczni goście, którzy na stałe zamieszkują kraje spoza Strefy Schengen. Nie ma przy tym znaczenia, czy wymagana jest przez prawo dla nich wiza czy też nie. Osoby przyjeżdżające do Polski lub krajów należących do Strefy Schengen w ramach różnorakich programów wymiany kulturowej zobligowani są do posiadania ubezpieczenia medycznego. Jeśli planujesz sprawować opiekę nad osobami starszymi lub pracę jako au-pair, powinieneś nabyć ubezpieczenie medyczne. Pokryje ono koszty leczenia obcokrajowca w razie wypadku lub choroby. Ubezpieczenie pokrywa również koszt oraz organizację repatriacji.