Ubezpieczenie zdrowotne powinni nabyć wszyscy obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski lub innego państwa należącego do Strefy Schengen. Co zapewnia ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców? Pokrycie kosztów leczenia nagłych chorób lub powstałych w wyniku wypadku. Ubezpieczenie pokrywa organizację, jak i koszty leczenia cudzoziemców aż w 26 państwach Europy!

Ubezpieczenie medyczne dla obcokrajowców przeznaczone jest dla cudzoziemców, którzy nie zostali objęci publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach NFZ. Oznacza to, że jest to to obowiązkowe ubezpieczenie dedykowane cudzoziemcom, którzy przebywają w Polsce lub innych krajach Strefy Schengen, a nie są objęci publicznym ubezpieczeniem.

Nie ma znaczenia z punktu widzenia ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców, na jaki czas odwiedzasz Polskę lub inne państwa Strefy Schengen oraz jaki jest cel tych podróży. Oferta skierowana jest również do obcokrajowców na stałe zamieszkujących państwa nienależące do Schengen, którzy muszą posiadać wizę lub kartę pobytu oraz cudzoziemców, którzy objęci są ruchem bezwizowym.

W zaledwie kilka minut możesz otrzymać online niezbędne ubezpieczenie medyczne dla cudzoziemców od 1 do 36 miesięcy. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o swoje dobro.